Priser

Medlemsskab i ØbroMotion

Kontingent passiv medlemsskab Kr. 100,00
Kontingent for stavgang pr. halvår Kr. 250,00
Kontingent for alle aktiviteter pr. halvår Kr. 400,00
Betaling af kontingent skal ske til konto: Reg. 5379 konto 0646 903
Til medlemmer som ikke har E-mail og/eller Netbank sendes der girokort ud ultimo august og december.
Betaling senest den 10. i månederne september og januar.
Kontaktpersoner:
Lasse Rydberg tlf. 3538 4690 / Inger-Lise Poulsen tlf. 2855 2058